Number of the records: 1  

Pedagogická kinantropologie 2002

  1. Univerzita Karlova
    Pedagogická kinantropologie 2002 : sborník sekce pedagogické kinantropologie Kinantropologické společnosti / k vydání připravili Lubomír Dobrý, Otmar Souček. -- Praha : Karolinum, 2002. -- 196 s. : tab., il., grafy. -- ISBN : 8024605279.
    Dobrý, Lubomír, 1925-. Souček, Otmar
    věda. výzkum. pohybová aktivita. antropomotorika. tělesná kondice. sborníky. učitelé. tělesná výchova. vyučovací metody. výzkum a vývoj
    796/799:373.3/.6. 796.012.4:373. 796.071.4

Number of the records: 1