Number of the records: 1  

Palmyra

  1. Palmyra / Gérard Degeorge ; Einführung von Paul Veyne ; [übertragen aus dem Französischen von Eva Ambros]. -- München : Hirmer Verlag, 2002. -- 279 s., převážně il. -- Pozn. -- ISBN : 3777493406.
    Veyne, Paul, 1930-2022. Ambros, Eva
    architektura. dějiny. publikace obrazové. sochařství. starověk. Palmýra (Sýrie)
    72/73(569.1). 94(569.1)

Number of the records: 1