Number of the records: 1  

Organická chemie

  1. Organická
    Organická chemie. III, Laboratorní cvičení / Karel Kalfus ... [et al.]. -- Vyd. 2., přeprac. -- Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978. -- 351 s. : il. -- Rejstř. předpisů.
    Kalfus, Karel. Vysoká škola chemicko-technologická (Pardubice). Katedra organické chemie

Number of the records: 1