Number of the records: 1  

Numerická simulace pohybů lidského těla - základní principy a forenzně biomechanické aplikace

  1. Adamec, Jiří
    Numerická simulace pohybů lidského těla - základní principy a forenzně biomechanické aplikace / Jiří Adamec. -- Olomouc : J. Adamec, 2007. -- 165 s. : il.
    Univerzita Palackého (Olomouc). Fakulta tělesné kultury
    biomechanika. KINÉZE /pohyb/. biomechanika. antropomotorika. matematické modelování. habilitační práce
    519.673. 612.76

Number of the records: 1