Number of the records: 1  

Acta Universitatis Carolinae

  1. Univerzita Karlova
    Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. Vol. 43 / [Antonín Rychtecký, chairman]. -- 2007, vol. 43, no. 1. -- vol. 43, no. 1 (2007). -- Praha : Karolinum, 2007. -- 112 s. -- Dříve : Acta Universitatis Carolinae. Gymnica ; Acta Universitatis Carolinae. Gymnica - Kinanthropologica. -- ISBN : 12121428 (ISSN).
    Rychtecký, Antonín, 1945-
    sport. sporty. tělesná výchova. antropomotorika. sborníky. sport. tělesná výchova
    37.02:796. 796.012:611.7. 796.01(082)