Number of the records: 1  

Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem

  1. Mulak, Izabella
    Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem : podręcznik dla trenerów umiejętności interpersonalnych / Izabella Mulak, Małgorzata Szeroczyńska. -- Warszawa : Wydawnictvo C.H. Beck, 2006. -- x, 386 s. -- (Firma prawnicza). -- ISBN : 8374831251.
    Szeroczyńska, Małgorzata
    právní etika. právníci. právo. právní praxe. právní výchova
    17:34. 34. 34-051. 373.6:34