Number of the records: 1  

Jak hubnout pomalu ale jistě

  1. Málková, Iva
    Jak hubnout pomalu ale jistě / Iva Málková ; [ilustroval a obálku navrhl Jaroslav Pekárek]. -- 1. vyd. -- Praha : Avicenum, 1991. -- 194 s. : příl. -- Lit. -- ISBN : 8020102167.
    Pekárek, Jaroslav
    dietetika. hygiena výživy. obezita. redukce tělesné hmotnosti. životní styl
    612.392.5. 613.2. 615.851/.852. 641.5

Number of the records: 1