Number of the records: 1  

Integrace - jiná cesta I (sborník)

  1. Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury
    Integrace - jiná cesta I (sborník) ; [elektronický zdroj] Integrace - jiná cesta II (sborník) : podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit / editoři Martin Kudláček & Tomáš Vyskočil. -- 1. vyd. -- Integrace - jiná cesta I (2008). -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. -- Elekronická verze sborníků Integrace - jiná cesta I a II. -- CD v KUP je u pultu A.
    Kudláček, Martin,. Vyskočil, Tomáš, 1979 červen 8.-. Integrace - jiná cesta Olomouc, Česko). Integrace - jiná cesta Olomouc, Česko)
    aplikovaná pohybová aktivita. děti s tělesným postižením. sborníky. integrovaná výchova a vzdělávání. tělesná výchova. Česko. elektronický zdroj. CD-ROM
    37.016:796-056.26/.36. 37.043.2(437.3). 316.344.6-056.26/.29-053.2. 796.012.4-056.26/.36. 796(0.034.4)
Number of the records: 1