Number of the records: 1  

II. symfonie

  1. Bořkovec, Pavel, 1894-1972
    II. symfonie : pro velký orchestr : partitura / Pavel Bořkovec ; [předmluvu napsal Václav Holzknecht]. -- 1. vyd. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. -- 1 partitura (X, 184). -- Předmluva čes., rus., něm., angl., fr.
    Holzknecht, Václav, 1904-1988
    symfonická hudba. orchestrální hudba. symfonie. hudebnina. partitury
    78.082.1(437.3). 78.089.6(437). 785.11