Number of the records: 1  

Humanitní základy kinantropologických studií

  1. Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury
    Humanitní základy kinantropologických studií : sborník příspěvků přednesených na vědeckém symposiu v Olomouci, ve dnech 21. a 22. května 2001 / Bohuslav Hodaň. -- (2001). -- Olomouc : Hanex, 2001. -- 160 s. : obr., tab.
    Hodaň, Bohuslav, 1931-
    antropomotorika. tělesná kultura. sociologie sportu. základní školy. učitelé. tělesná výchova
    316.74:796/799. 371:796. 796/799. 796/799:373.3/.6. 796.012:611.7(063)
Number of the records: 1