Number of the records: 1  

Historická demografie

  1. Sociologický ústav (Praha). Komise pro historickou a sociální demografii
    Historická demografie. 26 / [vedoucí redaktorka Pavla Horská]. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR ; 2002. -- 221 s. : tab. -- Pozn. pod čarou. -- Lit. na konci čl. -- ISSN : 03230937.
    Horská, Pavla, 1927-
    16.-20. století. historická demografie. obyvatelstvo. urbanizace. Česko
    314.148(437.3). 711(437.3)

Number of the records: 1