Number of the records: 1  

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  1. Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica 32/2 [editor-in-chief Pavel Stejskal]. -- Vol. 32, No. 2 (2002). -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. -- 67 s. : il. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica; 32/2). -- ISBN : 12121185 (ISSN).
    Stejskal, Pavel, 1939-
    sporty. tělesná výchova. tělesná kultura. sborníky. sport. tělesná výchova
    37.016:796. 37.02:796(082). 796/799(082)