Number of the records: 1  

Acta Universitatis Carolinae

  1. Univerzita Karlova
    Acta Universitatis Carolinae. Gymnica / [předseda redakční rady Jiří Kössl]. -- 1. vyd. -- 1991, roč. 27, č. 2. -- roč. 27, č. 2 (1991). -- Praha : Karolinum, 1991. -- 103 s. : obr., tab. -- Res. -- ISBN : 03230511 (ISSN).
    Kössl, Jiří, 1943-2001
    sporty. tělesná výchova. tělesná kultura. sborníky. sport. tělesná výchova
    796/799. 796.01(082)