Number of the records: 1  

Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka

  1. Fyziologie
    Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka / Stanislav Trojan ... [et al.]. -- 2. přeprac. a rozš. vyd. -- Praha : Grada Publishing, 2001. -- 226 s. : il. -- Rejstř. -- ISBN : 802470031X.
    Trojan, Stanislav, 1934-2014
    fyziatrie. fyziologie. MUSKULOSKELETÁLNÍ SYSTÉM - FYZIOLOGIE (non MeSH). rehabilitace. fyziologie člověka. fyzioterapie. klinické lékařství. motorika člověka. motorické poruchy. Vojtova metoda. léčebná rehabilitace
    612.74/.76. 612.76. 615.81/.84. 615.825-053.2/.6. 616-026.27. 616.8-009.1

Number of the records: 1