Number of the records: 1  

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

  1. Národní knihovna České republiky
    Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky / Národní knihovna České republiky, Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. -- 2., dopl. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2006. -- 47 s. -- (Standardizace; č. 27). -- Nad názvem: Národní knihovna České republiky. -- Pod názvem: Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. -- ISBN : 12117366 (ISSN).
    jmenná katalogizace. latinka. písmo. transkripce. transliterace. příručky
    003.034. 003.035. 003.3. 025.3

Number of the records: 1