Number of the records: 1  

Documents suplement to international commercial arbitration

  1. Barceló, John J
    Documents suplement to international commercial arbitration : a transnational perspective / by Tibor Várady, John J. Barceló III, Arthur T. von Mehren. -- 3rd ed. -- St. Paul, Minn. : Thomson-West, c2006. -- v, 397 s. -- (American casebook series). -- ISBN : 9780314167248.
    Von Mehren, Arthur Taylor. Várady, Tibor, 1939-
    mezinárodní obchodní arbitráž. právo mezinárodního obchodu. Evropa. Spojené státy americké
    341.63. 341.96:339.5

Number of the records: 1