Number of the records: 1  

Dimenze myšlení

  1. Gardner, Howard, 1943-
    Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí / Howard Gardner ; [z anglického originálu přeložila Eva Votavová]. -- 1. vyd. -- Praha : Portál, 1999. -- 398 s. : il. -- Lit. na konci kap. -- ISBN : 8071782793.
    Votavová, Eva
    inteligence. myšlení. filozofie myšlení. inteligence (schopnost). myšlení. vývojová psychologie. rozum
    159.92/.97. 159.9.07:165.42. 159.922. 159.955. 612.821

Number of the records: 1