Number of the records: 1  

Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením

  1. Chalánková, Jitka, 1957-
    Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením / [Jitka Chalánková]. -- Olomouc : Jitka Chalánková, 2005. -- 10 s.
    hluchoslepí. nevidomí. duševně nemocní. osoby s tělesným postižením. péče o zdravotně postižené. vozíčkáři
    316.344.6-056.26/.29. 316.344.6-056.262. 316.344.6-056.263. 316.344.6-056.34

Number of the records: 1