Number of the records: 1  

Dějiny a literatura zpěvu

  1. Majtner, Jaroslav, 1947-2012
    Dějiny a literatura zpěvu. 4. díl, Hudební nahrávka CD 1 / Jaroslav Majtner [zvukový záznam]. -- V Olomouci : Univerzita Palackého, [2007]. -- 1 zvuková deska ; 12 cm. -- Hudební nahrávka. -- V KUP je CD u pultu A.
    Univerzita Palackého (Olomouc). Pedagogická fakulta
    19.-20. století. dějiny hudby. opera. hudební skladatelé. Česko. zvukový záznam. CD-ROM
    782.1-051. 782.1(0.034.4). 782.1"18/19". 782.1(437.3)(091). 784(091)