Number of the records: 1  

Dějiny a literatura zpěvu

  1. Majtner, Jaroslav, 1947-2012
    Dějiny a literatura zpěvu. 4. díl / Jaroslav Majtner. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 53 s. + 2 CD. -- (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). -- ISBN : 978-80-244-1579-6 (brož.).
    Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta
    16.-19. století. 4.-19. století. vokální hudba. dějiny hudby. hudební skladatelé. Evropa. vysokoškolská skripta. učebnice pro distanční vzdělávání
    784. 78(091). 78.071.1. (4). (075.8)