Number of the records: 1  

České lidové tance

  1. Binderová, Eva
    České lidové tance : pro I. až VIII. ročník hudební a taneční školy / Eva Binderová ; [ilustrace, obálka a grafická úprava Miroslava Jakešová]. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. -- 279 s. : il. -- (Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství)). -- Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR ... jako učebnici pro I.-VIII. ročník hudební a taneční školy. -- ISBN : 8004239471.
    Jakešová, Miroslava, 1943-
    lidové tance. Česko. učebnice středních škol. učebnice hudebních škol
    793.31