Number of the records: 1  

Confronting catastrophe

  1. Greene, R. W., 1955-
    Confronting catastrophe : a GIS handbook / R.W. Greene. -- Redlands, CA : ESRI Press, c2002. -- xiv, 140 s. : mp. + 1 CD-ROM. -- Tabulky. -- ISBN : 1589480406.
    sopečné erupce. přírodní katastrofy. povodně. požáry. geografické informační systémy. zemětřesení
    004.62:910. 504.4

Number of the records: 1