Number of the records: 1  

Composizioni per piano solo

  1. Voříšek, Jan Václav Hugo, 1791-1825
    Composizioni per piano solo / Jan Václav (Hugo) Voříšek ; redigoval Jan Racek ; revidovala, [předmluvu a vydavatelskou poznámku napsala] Olga Loulová. -- 1. vyd. -- Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961. -- XVI, 44 s. -- (Musica antiqua Bohemica; 52). -- Předmluva čes., něm., angl.
    Racek, Jan, 1905-1979. Zuckerová, Olga, 1933-
    19. století. vážná hudba. romantismus. hudba pro klavír. Česko. hudebnina. partitury
    78.035.2(437.3). 78.082.1(437.3). 78.089.6(437). 786.2(437.3)