Number of the records: 1  
  1. Schrödinger, Erwin, 1887-1961
    Co je život? ; Duch a hmota ; K mému životu / Erwin Schrödinger ; doslov Václav Pačes ; [z anglického originálu ... a z německého originálu rukopisu ... přeložili, odbornou redakci textu provedli a předmluvou opatřili Martin Černohorský a Marie Fojtíková]. -- Vyd. 1. -- V Brně : Vutium, 2004. -- 254 s. : il. -- (Quantum; sv. 2). -- Pozn. pod čarou. -- ISBN : 8021426128.
    Černohorský, Martin, 1923-. Fojtíková, Marie, 1954-. Pačes, Václav, 1942-. Brněnské centrum evropských studií. Vysoké učení technické v Brně
    Schrödinger, Erwin, 1887-1961. biofyzika. molekulární biologie. život. autobiografie
    53-051. 575.113.1. 577.2. 577.212. 577.3. 929Schrödinger, Erwin

Number of the records: 1