Number of the records: 1  

Centrální mechanismy řízení motoriky - teorie, poruchy a léčebná rehabilitace

  1. Trojan, Stanislav, 1934-2014
    Centrální mechanismy řízení motoriky - teorie, poruchy a léčebná rehabilitace / Stanislav Trojan, Rastislav Druga, Jan Pfeiffer. -- 2. dopl. vyd. -- Praha : Avicenum, 1991. -- 255 s. : 92 obr. -- Předm. rejstř. -- ISBN : 8020100547.
    Druga, Rastislav, 1940-. Pfeiffer, Jan, 1928-2019
    centrální nervový systém. FYZIKÁLNÍ TERAPIE. motorické dovednosti. rehabilitace. motorika člověka. neurofyziologie. motorické poruchy. léčebná rehabilitace
    611.9. 612.8. 615.851.8

Number of the records: 1