Number of the records: 1  

Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie

  1. Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury
    Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie : sborník referátů / [uspořadatel Miroslav Janura]. -- Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1998. -- 191 s. : obr., tab., grafy. -- Jm. rejstřík.
    Janura, Miroslav, 1957-. Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie
    antropomotorika. konference. sborníky
    796.012:611.7. 796.012:611.7(063)

Number of the records: 1