Number of the records: 1  

Byzantská města ve 13.-15. století

  1. Hrochová, Věra, 1933-1996
    Byzantská města ve 13.-15. století : příspěvek k sídelní topografii středověkého Řecka / Věra Hrochová. -- Vyd. 1. -- Byzantská města ve 13.-15. století (1967). -- Praha : Universita Karlova, 1967. -- (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia ; 20/1967). -- ISBN : (Brož.).
    města. topografie. středověk. Řecko. monografie
    94"04/14". 528.425. 911.2:528.42. 711.4. 911.375. 352. 316.334.56. (495). (048.8)