Number of the records: 1  

Building a geodatabase

  1. Building
    Building a geodatabase / [writers Bob Booth ... [et al.]. -- Redlands : ESRI, c1999-2002. -- vii, 460 s. : il. -- (GIS by ESRI). -- Poznám. -- Rejstř. -- ISBN : 1589480651.
    Booth, Bob, 1968-. Environmental Systems Research Institute (Redlands)
    databáze. geografické informační systémy
    004.62:910