Number of the records: 1  

Boje o minulost

  1. Žáček, Pavel, 1969-
    Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí - pokus o předběžnou bilanci / Pavel Žáček. -- 1. vyd. -- Brno : Barrister & Principal, 2000. -- 132 s. -- Ed. pozn. -- ISBN : 808594748X.
    Komunistická strana Československa. politické dějiny. diktatura. politická moc. výkonná moc. zákonodárná moc. bezpečnostní politika. trestní právo. policejní vyšetřování. zločiny komunismu. Československo
    323.28:329.15. 32:355(437.3). 32:355(437)"1968/1971". 321.64. 342.392(437)"19". 342.52. 343.1. 355.40(437.3)