Number of the records: 1  

Bijbelschilderkunst rond Rembrandt

  1. Schillemans, Robert
    Bijbelschilderkunst rond Rembrandt / Robert Schillemans. -- Utrecht : Kwadraat, 1989. -- 138 s. : 24 obr. -- ISBN : 9064811075.
    Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1606-1669. dějiny. osobnosti. publikace obrazové. výtvarné umění. malířství. Nizozemsko. biografie
    75.071.1