Number of the records: 1  

Der Aufstand der Nationen

  1. Beneš, Edvard, 1884-1948
    Der Aufstand der Nationen : der Weltkrieg und die Tschechoslowakische Revolution / Edvard Beneš. -- Berlin : Bruno Cassirer, 1928. -- xi, 755 s. -- Jm. rejstř.
    1914-1918. zahraniční odboj. první světová válka (1914-1918). Česko
    94(4)"1914/1918". 94(437)