Number of the records: 1  

Atlas poruch chůze

  1. Růžička, Evžen, 1957-
    Atlas poruch chůze / [elektronický zdroj] Evžen Růžička & Hana Brožová. -- Plzeň : Adéla - grafické studio, c2006. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 brožura. -- Pod názvem: Centrum extrapyramidových onemocnění, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN. -- Samostatná bružura: Atlas poruch chůze(sign.9093-bez př.č.). -- Obsahuje více než 60 videosekvencí s ukázkami poruch chůze v členění podle semiologické a anatomicko-klinické klasifikace. Mimo popisů poruch chůze vztahujících se k jednotlivým videosekvencím je klasifikace poruch chůze vysvětlena v podrobnějším přehledném textu, součástí je návod na vyšetření a navíc je připojen i kvíz k ověření znalostí. -- Požadavky na systém: Windows 2000/XP; Internet Explorer; mechanika CD-ROM. -- ISBN : 8090253237.
    Brožová, Hana, 1974-. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Neurologická klinika. Centrum extrapyramidových onemocnění. Adéla (grafické studio)
    neurologie. chůze (způsob). extrapyramidové dráhy. chůze. extrapyramidové dyskinetické poruchy. motorické poruchy. elektronický zdroj. atlasy. CD-ROM
    616.8-009.18(0.034.4). 616.8-009.2/.3
Number of the records: 1