Number of the records: 1  

Atlas of United States environmental issues

  1. Atlas of United States environmental issues / Robert J. Mason and Mark T. Mattson. -- New York : Macmillan Publishing, 1990. -- xi, 252 s. : barev. fot., mp., a tab. v textu. -- Rejstř. -- ISBN : 0028972619.
    Mattson, Mark T
    ekologie. ochrana přírody. ochrana životního prostředí. životní prostředí. Spojené státy americké. atlasy
    349.6(73). 504(73). 504(73)(084.4)

Number of the records: 1