Number of the records: 1  

L'art du roman

  1. Kundera, Milan, 1929-
    L'art du roman : essai / Milan Kundera. -- [Paris] : Gallimard, 1986. -- 199 s. -- ISBN : 2070708152.
    kultura. evropská literatura. román. teorie románu. literární žánry. Evropa. eseje
    82-31. 82.01/.09-31. 82.01/.09(4)-31. 821-31(4):82.0. 821.133.1-4:821-31(4). 821.133.1Kundera, Milan. 821.162.3-051

Number of the records: 1