Number of the records: 1  

Apoštolský list Spiritus et sponsa papeže Jana Pavla II. k příležitosti XL. výročí vyhlášení konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium

  1. Katolická církev. Papež (1978-2005 : Jan Pavel II.)
    Apoštolský list Spiritus et sponsa papeže Jana Pavla II. k příležitosti XL. výročí vyhlášení konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium / Jan Pavel II. -- Praha : Česká biskupská konference, 2004. -- 14 s. -- Pozn. v textu.
    Jan Pavel II., papež, 1920-2005. katolická liturgie. pastorální teologie. papežské listy
    27-46. 27-528. 272-732.2-287:27-528