Number of the records: 1  

Anglica 1

  1. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
    Anglica 1. -- 1. vyd. -- 1 (1994). -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. -- 97 s. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica; 67). -- ISBN : 8070674210.
    angličtina. filologie. vysokoškolská skripta. učebnice vysokých škol