Number of the records: 1  

American economic history

  1. Hughes, Jonathan R.T
    American economic history / Jonathan Hughes. -- 3rd ed. -- Glenview : Scott, Foresman, 1983. -- 633 s. : tab., obr., mp. v textu. -- Jm. a věc. rejstř. -- ISBN : 0673388700.
    17.-20. století. dějiny. ekonomie. ekonomika. finance. industrializace. kapitalismus. kolonie. zemědělství. hospodářské poměry. Spojené státy americké
    338

Number of the records: 1