Number of the records: 1  

American economic development

  1. Krooss, Herman E
    American economic development : the progress of a business civilization / Herman E. Krooss. -- 2nd ed. -- Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. -- xi, 498 s. -- Rejstř.
    hospodářské dějiny. národní hospodářství. životní úroveň. ekonomický vývoj. tržní ekonomika. Spojené státy americké
    338.242. 316.323.6(73). 330.1/.8(73)

Number of the records: 1