Number of the records: 1  

The American business system

  1. Cochran, Thomas Childs, 1902-1999
    The American business system : a historical perspective 1900-1955 / Thomas C. Cochran. -- New York : Harper and Row, 1962. -- viii, 226 s. -- (Harper torchbooks). -- ISBN : Brož.
    1901-1950. národní hospodářství. ekonomický vývoj. hospodářské poměry. Spojené státy americké. monografie
    338(73)"19"

Number of the records: 1