Number of the records: 1  

America: home of the brave

  1. Peprník, Michal, 1960-
    America: home of the brave / Michal Peprník, Matthew Sweney. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. -- 219 s. : il. -- Pozn. na konci statí. -- ISBN : 8024410648.
    Sweney, Matthew, 1964-. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
    národní identita. Indiáni. americká literatura. multikulturalismus. sborníky. vlastenectví. etnické vztahy. Spojené státy americké
    172.15(73). 316.347(73)(091). 316.72/.75(73). 323.1(73)(=8). 821.111(73)

Number of the records: 1