Number of the records: 1  
  1. Eberle, Henrik, 1970-
    Akta Hitler : tajná složka NKVD pro Josifa V. Stalina, sestavená na základě protokolů o výslechu Hitlerova osobního pobočníka Otto Günscheho a komorníka Heinze Lingeho : Moskva 1948-49 / Henrik Eberle a Matthias Uhl (ed.) ; s předmluvou Horsta Möllera ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. -- Vyd. 1. -- Praha : Ikar, 2006. -- 621 s., [16] l. obr. příl. : il., mapy. -- Lit.. -- Rejstř.. -- Životopisy. -- Pozn. pod čarou. -- ISBN : 8024906775.
    Uhl, Matthias, 1970-. Möller, Horst, 1943-. Čadský, Vladimír
    Hitler, Adolf, 1889-1945. 1933-1945. politici. hlavy států. Německo. biografie
    342.511. 94-051. 94(100)"1939/1945". 94"1933/1945". 351.74. 929:94(100)"19". 929Hitler, Adolf

Number of the records: 1