Number of the records: 1  

Aj ty povedz nie

  1. Aj ty
    Aj ty povedz nie : stupne závislosti / spolupracovali Jaroslav Kerner ... [et al.]. -- Košice : ATARAX, 1998. -- 1 videokazeta (10 min.) : zvuk., barev. -- špatný obraz+zvuk.
    Kerner, Jaroslav. Protidrogový fond SR
    ankety. mládež. životní osudy. prevence (sociální problémy). terapie. patologické závislosti. videokazety
    178.8-053.6(086.8). 178.8:616-08(086.8). 616.896-053.6(086.8). 616.896-056.83(086.8)
Number of the records: 1