Number of the records: 1  

Agorafobie

  1. Agorafobie
    Agorafobie : svépomocná příručka / Ján Praško ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : Psychiatrické centrum, 1998. -- 112 s. : tab., il. -- (Zprávy (Psychiatrické centrum Praha); č. 140). -- ISBN : 8085121433.
    Borzová, Claudia. Rodriguez, Mabel. Praško, Ján, 1956-. Pašková, Beata, 1967-
    agorafobie. fobie. neurózy. psychiatrie. strach. behaviorální terapie
    159.973. 616.89-008.441. 616.89-008.441.1

Number of the records: 1