Number of the records: 1  

Age discrimination

  1. Macnicol, John
    Age discrimination : an historical and contemporary analysis / John Macnicol. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2006. -- x, 308 s. -- ISBN : 0521612608 (brož.).
    19.-20. století. diskriminace. senioři. zaměstnanost. Spojené státy americké. Velká Británie. srovnávací studie
    159.922.63. 316.3(048.8). 316.346.32-053.9. 316.346.36-021.254. 331.5-053.88/.9. 331.5-053.9(73)(410)

Number of the records: 1