Number of the records: 1  

Aerobic

  1. Česká asociace Sport pro všechny
    Aerobic : Praha 23.-24.10.1993 / kamera Zdeněk Šneberger. -- Praha : Asociace rekreační tělesné výchovy a sportu, 1993. -- 1 videokazeta (132 min.) : zvuk., barev. -- Cvičí: Matteo Donattacio, Radka Hochelová, skupina RESKAS.
    Šneberger, Zdeněk
    1993. cvičení. aerobik. kondiční cvičení. cvičení s hudbou. muži. cvičební programy. ženy. Česko. Praha (Česko). videokazety
    796.41-053.8. 796.412(086.8)
Number of the records: 1