Number of the records: 1  

Adwent i Boże Narodzenie w regione tomaszowskim

  1. Nowak, Józef
    Adwent i Boże Narodzenie w regione tomaszowskim : studium religijności ludowej / Józef Nowak. -- Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego Universitetu Lubielskego, c2003. -- 377 s., [8] s. obr. příl. -- (Studia religiologiczne ; 5) (Prace wydziału teologiznego ; 134). -- ISBN : 83-7306-171-1 (brož.).
    Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologiczny
    advent. Vánoce. religiozita. Polsko. studie
    2-1. 2-1(438). 27-565.2/3(438). (048.8)