Number of the records: 1  

Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publ. 13

  1. Univerzita Komenského v Bratislave
    Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publ. 13 / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai]. -- 1. vyd. -- publ. 13 (1974). -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974. -- 536 s. : tab., obr., grafy. -- (Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae; publ. 13).
    Stráňai, Karol, 1905-1999
    sporty. tělesná výchova. tělesná kultura. sborníky. sport. tělesná výchova
    796/799(082). 796.01