Number of the records: 1  

Abdominální hysterektomie v anatomických souvislostech

  1. Abdominální
    Abdominální hysterektomie v anatomických souvislostech / [videozáznam] David Cibula ... [et al.]. -- Praha : Grada, [2008]. -- 1 videodisk (DVD-video) ; 12 cm. -- Pod názvem: Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze. -- DVD v KUP je u pultu B.
    Cibula, David, 1968-. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
    hysterektomie. gynekologie. hysterektomie. chirurgická terapie. videozáznam. DVD
    616-089. 618.14-089.85