Number of the records: 1  

ABC daně z příjmu fyzických osob a související problematika

  1. Šimák, Pavel
    ABC daně z příjmu fyzických osob a související problematika / Pavel Šimák, Václav Pikal. -- Praha : Linde, 2000. -- 397 s. : tab. -- Daňový kalendář. -- Sez. slov. -- Sez. zkratek. -- ISBN : 8086131106.
    Pikal, Václav
    daně z příjmů. cestovní náhrady. fyzické osoby. živnostenské podnikání. právní předpisy
    331.34(094.5). 334.72(094.5). 336.272(094.5). 336.272(437.3). 347.15/.17. 351.713(094)