Number of the records: 1  

2001 broad economic policy guidelines

  1. Evropská komise. Directorate-General for Economic and Financial Affairs
    2001 broad economic policy guidelines. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. -- v, 351 s. : tab., grafy. -- (European economy; 72). -- Sez. zkratek. -- ISBN : 9289412429.
    Evropská unie. 2001. členská země. ekonomie. Evropská unie. hospodářská politika. komunitární právo. národní hospodářství. rozhodnutí ES. statistika ES. ekonomika. hospodářská politika. evropské právo. statistiky
    31. 330. 338.22(4)"2001"

Number of the records: 1